Pressmeddelanden

Ny kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre

SHM
Pressmeddelande 13.2.2008 8.00

KASTE främjar medborgarnas hälsa och välbefinnande

SHM
Pressmeddelande 31.1.2008 12.25

Ojämlikheten i hälsa har fortsatt att öka i Finland

SHM
Pressmeddelande 22.1.2008 6.30

Vårdköerna till mun- och tandvården har förkortats

SHM
Pressmeddelande 15.1.2008 7.58

Dagens ungdomar röker och dricker mer sällan än förr

SHM
Pressmeddelande 10.1.2008 11.30