Pressmeddelanden

Leila Kostiainen utnämnd till statssekreterare

SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.07

Kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen

SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.00

Elektroniska patientjournaler tas i bruk

SHM
Pressmeddelande 25.1.2005 9.22

Ändringar i den bosättningsbaserade sociala tryggheten

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 13.35

Arbetsgivares socialskyddsavgift 2005

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 13.04

Arbetslöshetsförmån fram till 68 års ålder

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 13.01

Nya förordningar preciserar sjukförsäkringslagen

SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 12.55

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2005

SHM
Pressmeddelande 22.12.2004 12.30

En barnombudsmannatjänst inrättas

SHM
Pressmeddelande 21.12.2004 9.22

Måltidsersättning för krigsinvalider bosatta i Sverige

SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.27

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2005

SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.15