Pressmeddelanden

Längre tid jämkad arbetslöshetsförmån för äldre
SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.54
Arbetspensionsavgifterna oförändrade nästa år
SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.50
Ny lagstiftning om smittsamma sjukdomar
SHM
Pressmeddelande 13.11.2003 12.06
Arbetslöshetsförsäkringspremierna 1.1.2004
SHM
Pressmeddelande 13.11.2003 12.02
Nytt läkemedel ersätts med hundra procent
SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 13.04
Ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 12.59
Ny delegation för sjukförsäkringsärenden
SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 12.56
APL-indexförhöjning för år 2004
SHM
Pressmeddelande 30.10.2003 13.04
Kartläggning av köer till substitutionsbehandling
SHM
Pressmeddelande 21.10.2003 10.26
Årsrapport 2003 om narkotikasituationen i EU och Norge
SHM
Pressmeddelande 22.10.2003 6.56
Folkpensionsindexet för år 2004 fastställt
SHM
Pressmeddelande 21.10.2003 8.34
Kemikaliriskerna tema för arbetsmiljöveckan
SHM
Pressmeddelande 20.10.2003 9.00
Närståendevården utvärderas
SHM
Pressmeddelande 13.10.2003 13.07
Regeringen vill minska alkoholens skadeverkningar
SHM
Pressmeddelande 9.10.2003 10.30
Längre jämkad arbetslöshetsförmån
SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.38
Delegationen för rehabiliteringsärenden tillsatt
SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.21
Statsrådet tryggar framtiden inom den sociala området
SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 10.47
Riskerna med farliga ämnen i arbetet
SHM
Pressmeddelande 26.9.2003 12.00