Pressmeddelanden

Ändring i förordningen om smittsamma sjukdomar

SHM
Pressmeddelande 4.6.2009 11.12

Brister i förverkligandet av Paras-ramlagen

SHM
Pressmeddelande 2.6.2009 11.30

Få samtal till telefontjänsten Fråga om influensan

SHM
Pressmeddelande 25.5.2009 6.53

Sjukpensionärers återgång i arbete underlättas

SHM
Pressmeddelande 13.5.2009 11.49

Ny lag om anslag för hälsofrämjande

SHM
Pressmeddelande 13.5.2009 11.11