Pressmeddelanden

UKK-institutets verksamhet blir statsfinansierat

SHM
Pressmeddelande 21.12.2010 8.12

Förvärvsinkomstgränsen för sjukpensionärer stiger

SHM
Pressmeddelande 21.12.2010 8.05

Ändringar i lagen om utkomststöd förestående

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.27

Försäkringsbolagens garantiavgiftspost slopas

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.23

Ansvar för psykoterapeututbildning till universitet

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.15

Serviceplaner måste uppgöras för gårdar

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.10

Deltagande i frivillig räddningsverksamhet främjas

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.06

Mot framtidens jämställdhetspolitik

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 14.11

Beslut om arbetslöshetsförmån ska ges inom 30 dagar

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.57

Förslaget om ändring av alkohollagen återtas

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.51