Pressmeddelanden

Sjukförsäkringsavgifterna fastställda för 2023

SHM
Pressmeddelande 17.11.2022 13.59

Livslängdskoefficienten fastställd för 2023

SHM
Pressmeddelande 10.11.2022 13.42