Pressmeddelanden

Narkolepsiläkemedel omfattas av specialersättning

SHM
Pressmeddelande 18.8.2011 11.08

Egenkontrollen av privata socialtjänster stärks

SHM
Pressmeddelande 21.7.2011 10.53

Ersättningstaxan för sjuktransporter stiger

SHM
Pressmeddelande 21.7.2011 10.38

Endast vuxna får spela på penningautomater

SHM
Pressmeddelande 30.6.2011 6.55

Säkerheten i sprängningsarbete förbättras

SHM
Pressmeddelande 16.6.2011 10.32