Pressmeddelanden

Nytt läkemedel som ersätts
SHM
Pressmeddelande 23.8.2004 8.00
Inga förändringar i fråga om läkemedelsutbyte
SHM
Pressmeddelande 20.8.2004 8.00
Nordiskt social- och hälsoministermöte på Island
SHM
Pressmeddelande 13.8.2004 11.00
Nordiskt narkotikapolitiskt ministermöte på Island
SHM
Pressmeddelande 9.8.2004 12.00
Behovet av avvänjningsbehandling ökat
SHM
Pressmeddelande 4.8.2004 6.15
Statsrådet föreslår Mikael Forss till FPA-direktör
SHM
Pressmeddelande 1.7.2004 10.40
Ny förordning om CMR-ämnen
SHM
Pressmeddelande 1.7.2004 10.30
Beräkningsgrundsräntan för APL stiger
SHM
Pressmeddelande 23.6.2004 12.00
Ministerkonferens för miljö och hälsa i Budapest
SHM
Pressmeddelande 22.6.2004 10.05
Allvarliga arbetsolyckor inom sjöfarten skall anmälas
SHM
Pressmeddelande 16.6.2004 12.40
Arbetsgrupp föreslår partiell dagpenning
SHM
Pressmeddelande 16.6.2004 11.00
Nya läkemedel som ersätts
SHM
Pressmeddelande 16.6.2004 7.00
Arbetarskyddsdistrikten får riksomfattande uppgifter
SHM
Pressmeddelande 10.6.2004 12.00
Anvisningar för läkare om nedsatt körförmåga
SHM
Pressmeddelande 8.6.2004 8.30
Nya näringspreparat som ersätts
SHM
Pressmeddelande 3.6.2004 12.00
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för godkännande
SHM
Pressmeddelande 3.6.2004 11.01