Pressmeddelanden

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras
SHM
Pressmeddelande 9.12.2004 13.13
Bättre social trygghet för företagare
SHM
Pressmeddelande 2.12.2004 11.40
Kommunernas självfinansieringsandel sänks
SHM
Pressmeddelande 2.12.2004 7.00
Folkpensionen höjs
SHM
Pressmeddelande 25.11.2004 12.55
Förordning om rätten att få vård
SHM
Pressmeddelande 25.11.2004 12.45
Gårdsbesöksregister för lantbruksföretagare
SHM
Pressmeddelande 25.11.2004 12.40
Nytt läkemedel som ersätts
SHM
Pressmeddelande 19.11.2004 10.20
Stödet för hemvård och privat vård av barn stiger
SHM
Pressmeddelande 18.11.2004 12.23
Rätten till rehabilitering för veteraner utvidgas
SHM
Pressmeddelande 18.11.2004 12.22
Grundersättning för osteoporosläkemedel
SHM
Pressmeddelande 18.11.2004 12.20
Enhetliga kriterier för icke-brådskande vård
SHM
Pressmeddelande 16.11.2004 10.00
Arbetsgrupp för att göra upp ett likalönsprogram
SHM
Pressmeddelande 16.11.2004 7.15
Läkemedelsverket : Apoteksavgiften kunde slopas gradvis
SHM
Pressmeddelande 15.11.2004 9.00