Pressmeddelanden

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2013

SHM
Pressmeddelande 24.10.2012 9.49

Päivi Sillanaukee SHM:s nya kanslichef

SHM
Pressmeddelande 27.9.2012 10.48

Högre kostersättning och veterantillägg

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.59

Makens inkomster slutar påverka arbetsmarknadsstödet

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.58

Den för pappan öronmärkta ledigheten förlängs

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.54