Pressmeddelanden

Narkotikasituationen i Finland en aning bättre
SHM
Pressmeddelande 8.4.2005 9.45
Två nya läkemedel som ersätts
SHM
Pressmeddelande 18.3.2005 13.00
Ändringar i lagen om försäkringsbolag föreslås
SHM
Pressmeddelande 17.3.2005 12.00
Familjevåldet angår alla
SHM
Pressmeddelande 15.3.2005 7.14
EU:s arbets- och socialministrar samlades i Bryssel
SHM
Pressmeddelande 3.3.2005 15.00
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa
SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 13.20
Arbetsgivaren skyldig att utreda vibrationer i arbetet
SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.10
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa
SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.10
Leila Kostiainen utnämnd till statssekreterare
SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.07
Kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen
SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.00
Elektroniska patientjournaler tas i bruk
SHM
Pressmeddelande 25.1.2005 9.22