Pressmeddelanden

Pornografi är inte främmande för ungdomar i Norden

SHM
Pressmeddelande 29.3.2007 11.20

Detemirinsulin specialersätts vid typ 2-diabetes

SHM
Pressmeddelande 15.3.2007 11.48

Nationellt program för social- och hälsopolitiken

SHM
Pressmeddelande 14.2.2007 12.00

Statsrådet delade ut RAY-bidrag

SHM
Pressmeddelande 1.2.2007 12.45

9,3 miljoner euro anvisas till hälsofrämjande projekt

SHM
Pressmeddelande 30.1.2007 6.30

9,3 miljoner euro anvisas till hälsofrämjande projekt

SHM
Pressmeddelande 30.1.2007 6.30

Lagen om elektroniska recept träder i kraft

SHM
Pressmeddelande 25.1.2007 12.20