Pressmeddelanden

Arbetspensionspremierna för år 2011 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 17.11.2010 11.53

MastDo utmanar finländska arbetsplatser

SHM
Pressmeddelande 12.11.2010 11.19

Förvärvsinkomstgränsen för sjukpensionärer stiger

SHM
Pressmeddelande 11.11.2010 12.28

Ersättningen för medling vid brott och tvister ändras

SHM
Pressmeddelande 11.11.2010 12.26

Reformer som gäller bedömningsorgan inom arbetarskyddet

SHM
Pressmeddelande 4.11.2010 11.36

Arbetsmarknadsstödets behovsprövning lindras

SHM
Pressmeddelande 4.11.2010 11.35

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2011

SHM
Pressmeddelande 27.10.2010 10.47