Pressmeddelanden

Utkomststödets självriskandel för boendeutgifter
SHM
Pressmeddelande 6.10.2005 10.37
Konferens om kvinnor och demokrati i S:t Petersburg
SHM
Pressmeddelande 4.10.2005 7.30
Behovet av akutvård för missbrukare ökar
SHM
Pressmeddelande 21.9.2005 6.48
Nytt diabetesläkemedel ersätts
SHM
Pressmeddelande 20.9.2005 12.15
Närståendevården reformeras
SHM
Pressmeddelande 16.9.2005 8.10
SHM:s förslag till budget för år 2006
SHM
Pressmeddelande 16.9.2005 8.00
Missbrukarrehabiliteringspenning till arbetslösa
SHM
Pressmeddelande 16.9.2005 7.57
Nivåförhöjning av folkpensionen föreslås
SHM
Pressmeddelande 15.9.2005 10.21
Arbetsgivares folkpensionsavgift
SHM
Pressmeddelande 15.9.2005 10.14
Utredare om revidering av lagen om arbetspensionsbolag
SHM
Pressmeddelande 12.9.2005 7.41
Ändringar i sjukförsäkringslagen föreslås
SHM
Pressmeddelande 8.9.2005 10.46
Barnombudsmannen inledde sin verksamhet
SHM
Pressmeddelande 1.9.2005 11.10