Pressmeddelanden

Ojämställd fördelning av vårdledigheterna

SHM
Pressmeddelande 10.12.2012 11.59

Växande popularitet för medling vid brott och tvister

SHM
Pressmeddelande 5.12.2012 10.42

Lantbruksavbytarnas arbetstid ordnas mer ekonomiskt

SHM
Pressmeddelande 29.11.2012 11.24

Könet ska inte påverka försäkringens pris

SHM
Pressmeddelande 29.11.2012 11.23

Högre kostersättning och veterantillägg

SHM
Pressmeddelande 29.11.2012 11.21

Arbetspensionspremierna för år 2013 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 29.11.2012 7.17

Utkomststödet höjs

SHM
Pressmeddelande 27.11.2012 8.53

Regionala utredare av servicestrukturen utnämnda

SHM
Pressmeddelande 23.11.2012 13.36

EU vill inrätta en databas för narkotikaprekursorer

SHM
Pressmeddelande 22.11.2012 11.29

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2013 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 22.11.2012 11.26