Pressmeddelanden

Informationskampanj uppmanar att tvätta händerna

SHM
Pressmeddelande 24.7.2009 7.46

Europas hälsoministrar diskuterar pandemiberedskapen

SHM
Pressmeddelande 6.7.2009 7.04

Utredningsperson utreder valfrihet inom dagvården

SHM
Pressmeddelande 26.6.2009 12.38