Pressmeddelanden

Minister Huovinen besöker Köpenhamn

SHM
Pressmeddelande 2.4.2014 9.34

En parlamentarisk styrgrupp förbereder sote-reformen

SHM
Pressmeddelande 1.4.2014 10.40

Starkt stöd för social- och hälsovårdsreformen

SHM
Pressmeddelande 14.3.2014 6.55

Minister Huovinen på landskapsrunda pga. sote-reformen

SHM
Pressmeddelande 6.3.2014 11.05

Begränsningar för alkoholreklam

SHM
Pressmeddelande 27.2.2014 11.34

Nya ämnen definieras som narkotika

SHM
Pressmeddelande 20.2.2014 11.31

Nytt hälsopartnerskap mot globala hälsohot

SHM
Pressmeddelande 13.2.2014 15.31