Pressmeddelanden

Höjning i arbetslöshetsförsäkringspremierna föreslås

SHM
Pressmeddelande 13.10.2011 10.45

Utkomststödet föreslås höjas

SHM
Pressmeddelande 5.10.2011 10.11

Preciseringar i fastställandet av garantipensionen

SHM
Pressmeddelande 29.9.2011 10.53