Pressmeddelanden

Hälsa i all politik
SHM
Pressmeddelande 7.9.2007 7.30
Intyg för körkort fås från hälsovårdscentralen
SHM
Pressmeddelande 28.6.2007 11.40
De långa köerna vid sjukhusen har igen förkortats
SHM
Pressmeddelande 26.6.2007 7.05
Delegation för social- och hälsovården tillsattes
SHM
Pressmeddelande 21.6.2007 10.30
Maija Perho leder programmet för hälsofrämjande
SHM
Pressmeddelande 21.6.2007 10.30
Sporrande och rättvist socialskydd för alla
SHM
Pressmeddelande 14.6.2007 11.00