Pressmeddelanden

Beslut om utkomststöd inom sju vardagar
SHM
Pressmeddelande 5.12.2007 12.51
Lantbruksföretagarnas semesterrätt förlängs med en dag
SHM
Pressmeddelande 29.11.2007 12.40
Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2009
SHM
Pressmeddelande 29.11.2007 12.39
Barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs år 2008
SHM
Pressmeddelande 22.11.2007 12.15
Minister Hyssälä: Dags att förnya föräldraledigheten
SHM
Pressmeddelande 21.11.2007 13.30
Minister Risikko: Det godkända löneavtalet gagnar alla
SHM
Pressmeddelande 19.11.2007 14.55
Inkallelserna till patientsäkerhetsarbete fortsätter
SHM
Pressmeddelande 18.11.2007 11.15