Pressmeddelanden

Pandemrix-ersättningarna finansieras delvis av staten

SHM
Pressmeddelande 14.3.2013 11.39

SHM tar över utdelningen av penningautomatbidrag

SHM
Pressmeddelande 27.2.2013 10.50

HPV-vaccin ska konkurrensutsättas igen

SHM
Pressmeddelande 20.2.2013 13.52