Pressmeddelanden

Höjning av arbetstagaravgifterna ändrar inte förmåner

SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 13.30

Regeringen föreslår ändringar i tobakslagen

SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 13.28

Ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen

SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 11.00

Försök med servicesedlar inleds

SHM
Pressmeddelande 17.10.2016 14.03

Ändringar i sjukförsäkringsavgiften

SHM
Pressmeddelande 13.10.2016 13.24

Besparingar i läkemedelsersättningarna med nya metoder

SHM
Pressmeddelande 6.10.2016 13.30