Pressmeddelanden

Vulkanutbrottet orsakar ingen fara för hälsan i Finland
SHM
Pressmeddelande 15.4.2010 15.55
Eftervården av reumapatienterna säkras
SHM
Pressmeddelande 30.3.2010 12.13
Spel om pengar på Internet ökar kraftigt
SHM
Pressmeddelande 26.3.2010 9.12