Pressmeddelanden

Förbättringar i stipendiaternas pensionsförsäkring

SHM
Pressmeddelande 19.2.2015 13.26

Minister Räty till Singapore

SHM
Pressmeddelande 9.2.2015 10.49

Främjandet av jämställdheten är allas sak

SHM
Pressmeddelande 26.1.2015 9.50

Anmälningsblanketten för yrkessjukdomar har förnyats

SHM
Pressmeddelande 16.1.2015 14.37

Socialvårdspersonalen ska registreras av Valvira

SHM
Pressmeddelande 15.1.2015 13.19

Styrning av specialistläkarutbildning överförs till SHM

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.18

De äldres möjlighet att bo hemma ska stödas

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.17

Socialvårdslagen ökar lågtröskeltjänsterna

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.17

Staten tar över finansieringen av skyddshemstjänsterna

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.16