Pressmeddelanden

Rättsskyddet för misshandlade barn förstärks

SHM
Pressmeddelande 7.11.2013 11.25

Arbetslöshetspremierna minskar något under år 2014

SHM
Pressmeddelande 31.10.2013 11.57

Läkemedelstaket sjunker till 610 euro per år

SHM
Pressmeddelande 24.10.2013 10.31

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2014

SHM
Pressmeddelande 23.10.2013 11.04