Pressmeddelanden

Utredningen om Fimeas regionalisering är klar

SHM
Pressmeddelande 16.6.2015 10.42

Lika lön har ännu inte förverkligats

SHM
Pressmeddelande 4.6.2015 12.00

Lagstiftningen om asbestrivningsarbete förtydligas

SHM
Pressmeddelande 21.5.2015 13.28

Förnyelser av säkerhetsmärkningen på arbetsplatser

SHM
Pressmeddelande 21.5.2015 13.27

Kompetenskrav för skyddshemspersonal

SHM
Pressmeddelande 13.5.2015 12.38