Pressmeddelanden

Större frihet att välja hemkommun
SHM
Pressmeddelande 17.6.2010 10.31
MDPV definieras snabbt som narkotiskt medel
SHM
Pressmeddelande 10.6.2010 11.26
Vården av reumatism centraliseras genom förordning
SHM
Pressmeddelande 9.6.2010 10.42
Medborgardiskussion om fattigdom och utslagning
SHM
Pressmeddelande 1.6.2010 6.19
De första elektroniska recepten har förskrivits
SHM
Pressmeddelande 20.5.2010 13.10
Sjukskötare får begränsad rätt att förskriva recept
SHM
Pressmeddelande 20.5.2010 10.43