Pressmeddelanden

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2016 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 19.11.2015 13.35

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2016

SHM
Pressmeddelande 17.11.2015 8.17

Ta det lugnt! - Hantering av brådska förebygger olyckor

SHM
Pressmeddelande 11.11.2015 8.52

Årets pappor aktiva inom organisationsverksamhet

SHM
Pressmeddelande 3.11.2015 12.30

Ändringar i sjukdagpenningen och föräldradagpenningen

SHM
Pressmeddelande 29.10.2015 13.50

Besparingar i sjukförsäkringsersättningarna

SHM
Pressmeddelande 29.10.2015 13.45