Pressmeddelanden

Maria Kaisa Aula fortsätter som barnombudsman
SHM
Pressmeddelande 8.7.2010 10.17
MDPV definieras snabbt som narkotiskt medel
SHM
Pressmeddelande 23.6.2010 12.59
Obligatorisk läkarundersökning av fartygspersonal
SHM
Pressmeddelande 23.6.2010 11.44
Donatorns egen vilja betonas vid organdonation
SHM
Pressmeddelande 23.6.2010 11.44
Större frihet att välja hemkommun
SHM
Pressmeddelande 17.6.2010 10.31