Pressmeddelanden

Pensionsstöd till äldre långtidsarbetslösa

SHM
Pressmeddelande 27.10.2016 13.29

85 nya psykoaktiva substanser förbjuds i Finland

SHM
Pressmeddelande 27.10.2016 13.27

Lagen om olycksfall i militärtjänst revideras

SHM
Pressmeddelande 27.10.2016 13.27

Människohandel vardag också i Norden

IM SHM
Pressmeddelande 25.10.2016 8.00

Höjning av arbetstagaravgifterna ändrar inte förmåner

SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 13.30

Regeringen föreslår ändringar i tobakslagen

SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 13.28

Ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen

SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 11.00