Pressmeddelanden

Minister Risikko WHO/Euros regionkommitté till Moskva
SHM
Pressmeddelande 13.9.2010 12.50
Planmässigheten i avbytarservice inom lantbruket ökas
SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 9.07
Salo och Kajanaland fick priserna för hälsofrämjande
SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 9.03
UKK-institutets verksamhet blir statsfinansierat
SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 8.58
Ändringar i lagen om utkomststöd förestående
SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 8.50
Säsongsinfluensavaccineringens målgrupp breddas
SHM
Pressmeddelande 9.9.2010 12.11
Man bör satsa på att minska sexualvåld
SHM
Pressmeddelande 1.9.2010 10.02
Man bör satsa på att minska sexualvåld
SHM
Pressmeddelande 1.9.2010 5.59
Anmälan om skadeverkningar grundar sig på lag
SHM
Pressmeddelande 26.8.2010 8.04