Pressmeddelanden

Höjning av barnbidraget till ensamförsörjare

SHM
Pressmeddelande 26.10.2017 13.46

Ett utkast till lag om valfrihet är färdigt

SHM
Pressmeddelande 19.10.2017 16.30

Nya ämnen tas in i Finlands förteckning över narkotika

SHM
Pressmeddelande 19.10.2017 13.41