Pressmeddelanden

Ändringen av folkpensionsindex inverkar på förmåner

SHM
Pressmeddelande 8.12.2016 13.57

Ändringar i vuxenutbildningsstödet

SHM
Pressmeddelande 8.12.2016 13.54

Metoderna för att förebygga och hantera den olagliga vistelsen i landet är många

ANM IM JM MM SHM SRK UKM
Pressmeddelande 30.11.2016 11.57

Förslag till ny strålskyddslag ut på remissbehandling

SHM
Pressmeddelande 24.11.2016 9.00