Pressmeddelanden

Ändringar i företagshälsovårdens ersättningssystem

SHM
Pressmeddelande 31.5.2018 13.55

Finansieringen av skyddshemstjänsterna blir klarare

SHM
Pressmeddelande 17.5.2018 13.49

Landskaps- och vårdreformen tjänar hela Finland

FM SHM
Pressmeddelande 11.5.2018 10.01