Pressmeddelanden

Ändringar i tobakslagen gäller rökfria tobaksprodukter

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.46

Äldre långtidsarbetslösa får pensionsstöd

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.45

Försöket med basinkomst genomförs

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.44

Storleken på avdraget i dagpenningsförmånerna 2017

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.43

Lagen om olycksfall i militärtjänst ändras

SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.42