Pressmeddelanden

Nya ämnen definieras som narkotika

SHM
Pressmeddelande 10.7.2014 13.11

Lösning nåddes i Sote-reformen

SHM
Pressmeddelande 25.6.2014 14.12

Fastställandet av apoteksavgiften preciseras

SHM
Pressmeddelande 18.6.2014 6.58