Pressmeddelanden

Hushållen får stöd för stora elräkningar

FM SHM
Pressmeddelande 26.9.2022 14.30

Lagen om könsfastställelse behandlas i riksdagen

SHM
Pressmeddelande 22.9.2022 13.59

Regeringen föreslår en ny lag om funktionshinderservice

SHM
Pressmeddelande 22.9.2022 13.58

Diskrimineringslagen ändras till många delar

ANM JM SHM
Pressmeddelande 19.9.2022 19.17