Pressmeddelanden

Regeringen vill minska alkoholens skadeverkningar
SHM
Pressmeddelande 9.10.2003 10.30
Längre jämkad arbetslöshetsförmån
SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.38
Delegationen för rehabiliteringsärenden tillsatt
SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.21
Statsrådet tryggar framtiden inom den sociala området
SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 10.47
Riskerna med farliga ämnen i arbetet
SHM
Pressmeddelande 26.9.2003 12.00
Rätten till partiell vårdpenning utvidgas
SHM
Pressmeddelande 25.9.2003 11.26
Projekt för tidigt ingripande premierades
SHM
Pressmeddelande 22.9.2003 6.00
Regeringen föreslår att servicesedlar tas i bruk
SHM
Pressmeddelande 18.9.2003 11.39
Vård åt 60 000 i vårdköerna
SHM
Pressmeddelande 18.9.2003 6.19
Barnbidraget stiger år 2004
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 12.57
Statsandelen till social- och hälsovården
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 12.51
Resurser för social- och hälsovården år 2004
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 11.40
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.41
Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.38
Lindrigare behovsprövning vid arbetsmarknadsstöd
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.33
Social- och hälsovårdsministeriets budget för 2004
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 8.00
Principer för läkemedelspolitiken
SHM
Pressmeddelande 8.9.2003 6.33
— 20 Items per Page
Visar 2 701-2 720 av 2 740 resultat.