Ordnande av rehabiliteringstjänster

Tre olika instanser ansvarar för den lagstadgade rehabilitering som baserar sig på socialförsäkringen.

Fpa och arbetspensionsanstalterna ordnar rehabiliteringstjänster

Folkpensionsanstalten (Fpa) ordnar

  •     medicinsk rehabilitering för personer med grav funktionsnedsättning
  •     yrkesinriktad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning
  •     behovsprövad rehabilitering.
     
  • Rehabilitering (Fpa)

Fpa ersätter också en del av kostnaderna för psykoterapi i rehabiliteringssyfte.

Arbetspensionsanstalterna ordnar yrkesinriktad rehabilitering för arbetstagare och företagare som deltar i arbetslivet och som riskerar att förlora arbetsförmågan.

Försäkringsanstalterna ordnar rehabiliteringstjänster

Olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna ordnar för dem som skadats i ett olycksfall eller som har en yrkessjukdom

Kommunerna, arbetsförvaltningen och yrkesläroanstalterna ordnar rehabiliteringstjänster

Dessutom ordnas rehabilitering av kommuner (medicinsk rehabilitering, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering), arbetsförvaltningen (yrkesinriktad rehabilitering) och yrkesläroanstalter (yrkesinriktad rehabilitering).

Hälsovårdscentraler och sjukhus är ansvariga för att ordna medicinsk rehabilitering för personer med funktionsnedsättning.

Hälsovårdscentralerna erbjuder hjälpmedelstjänster för rehabilitering

Bastjänster inom rehabiliteringen och hjälpmedelsservicen tillhandahålls av hälsovårdscentralerna. Tjänster kan också köpas hos privata inrättningar, yrkesutövare eller handikapporganisationer.

Särskilda rehabiliteringsundersökningsenheter och hjälpmedelsenheter finns vid centralsjukhusen, och dessa ger sakkunnighjälp inom hela sjukvårdsdistriktets område.