Frågor och svar ‒ familjevårdslagen

Lagen om familjevård trädde i kraft den 1 april 2015. Vi har nedan sammanställt det som ofta frågas om familjevård.

Frågor och svar