Mödra- och barnrådgivningarna fyller 100 år!

Rådgivningsverksamheten fick sin början år 1922 i Helsingfors.    

Under rådgivningarnas hundraåriga historia har rådgivningarna bidragit till att sänka spädbarnsdödligheten och mödradödligheten till en rekordlåg nivå, bekämpa infektionssjukdomar och tuberkulos, främja folkhälsan, genomföra vaccinationsprogrammet för barn, erbjuda psykiskt stöd för familjer och att hantera många nya utmaningar.

I dag når rådgivningarna i princip alla finländska barnfamiljer och mammor som väntar barn. Kärnan i rådgivningsbyråernas tjänster är de periodiska hälsoundersökningarna, som också erbjuder hälsorådgivning till familjerna. Vårt finländska system med mödra- och barnrådgivning har blivit känt över hela världen. 

Evenemang under rådgivningarnas jubileumsår

Jubileumsårets huvudevenemang är de landsomfattande rådgivningsdagarna som ordnas av Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet den 8 september 2022. 
Läs mer:
Valtakunnalliset neuvolapäivät (på finska)

Rådgivningsverksamheten firas genom många olika evenemang runt om i landet.  

Även Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Hälsovårdarförbund ordnar lokala evene-mang på olika håll i landet.  

Saknas det något evenemang i listan? Meddela oss till viestinta.stm(at)gov.fi.

Läs mer: 


   

Mer information

Pia Suvivuo, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163517