Liisa: Regeringssekreterare vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster

Liisa Holopainen.Liisa Holopainen bereder lagar om familjeförmåner. Arbetet är nära kopplat till hennes eget liv då hon är partiellt vårdledig. Holopainen arbetar fyra dagar per vecka och är en dag vårdledig.

Vad betyder ditt arbete i praktiken?

- Min huvuduppgift är lagberedning. Jag har till exempel berett regeringspropositionen om flexibel vårdpenning och i början av 2014 trädde i kraft som lag. Det vill säga att jag arbetar med ärenden som gäller familjeförmåner. Jag deltar även i beredningen av familjevårdslagstiftningen. Förutom lagberedning ingår i mina uppgifter bland annat beredningen av utlåtanden samt att verka som expert inom olika arbetsgrupper och nämnder. Jag svarar även på medborgarkontakt.

Hur påverkar ditt arbete finländarnas vardag?

- Mitt arbete i samband med lagberedningen kan ingå mycket konkret i medborgarnas vardag. Till exempel strävar man med en flexibel vårdpenning till att människorna ska kunna på ett smidigare sätt kombinera arbete och familjeliv. Arbetet med familjeförmåner känns redan annars konkret eftersom jag själv har två små barn. Arbetsuppgifterna är alltså mycket nära kopplade till mitt eget liv.

Varför vill du arbeta på SHM?

- Jag arbetade tidigare på kommunikationsministeriet och fick där en bra bild av arbetet som utförs på ministeriet. Jag var mer intresserad av frågor med anknytning till barn och familj och på social- och hälsovårdsministeriet kan jag vara med och främja dessa frågor. Jag upplever SHM som en intressant och fartfylld plats.

Hur är SHM som arbetsplats?

- Här finns verkligen bra experter som det är lätt att samarbeta med. Det är överhuvudtaget lätt att närma sig människor. Här håller man ihop även om människorna ibland kan ha bråttom.

Hur ser SHM på kombinationen av arbete och fritid?

- Verkligen bra. Jag är själv partiellt vårdledig och har en kortare arbetsvecka. Jag är alltså ledig en dag i veckan då jag kan vara tillsammans med barnen. Överhuvudtaget behärskar jag mitt eget liv bättre när jag kan vara vårdledig under en dag.

Vilka färdigheter och personliga egenskaper behövs i ditt arbete?

- Man måste kunna tala med alla och hantera media. Som expert måste man även vara säker på sin sak och veta vad man kan säga om ärenden som är under beredning. Man måste även vara lyhörd och veta vad som händer inom det egna området för ibland måste man kunna ge bakgrundsinformation eller bereda ärenden med kort varsel. Förmågan att skriva tydligt är viktig och det är även en fördel att ha språkkunskaper.

Vad är det bästa i ditt arbete?

- Det att det egna arbetet syns i människornas vardag och att det verkligen har en betydelse. Arbetsuppgifterna är varierande, man kan alltså inte alltid säga vilka projekt som kommer. Jag tycker om att det är lite hektiskt och om snabba ryck. Naturligtvis är arbetskamraterna fantastiska.

På andra webbplatser

Namn: Liisa Holopainen
Arbetsuppgift: Regeringssekreterare (avdelningen för social- och hälsovårdstjänster)
Utbildning: Juris magister
Anställning vid SHM: vid ministeriet sedan den 27 augusti 2012
Tidigare arbetserfarenhet: Kommunikationsministeriet, den 19 mars till den 24 augusti 2012. Parallellt med studierna: Advokatbyrå Heini Kotamäki, 2009-2010; Kajana tingsrätt, 2008; Nordea Bank, 2007; Advokatbyrå Marjo Kiukkonen Ky, 2006.