Hannu: Direktör för försäkringsmarknadsenheten

Hannu Ijäs.Hannu Ijäs kom till social- och hälsovårdsministeriet från den privata sektorn. Enligt honom sker förändringarna långsammare inom den offentliga sektorn än inom den privata. Det goda är att arbetstagarna kan koncentrera sig i lugn och ro även på längre projekt och man behöver inte tänka på eventuella förändringar varje månad.

Vad betyder ditt arbete i praktiken?

- Normalt chefsarbete men även aktiv deltaktighet i lagberedningen som är vår viktigaste uppgift. Vid lagberedningen följer jag upp och styr hur experterna utarbetar regeringens propositioner. Jag kan även själv verka som ordförande för arbetsgruppen. Ibland kan jag utforma paragrafer tillsammans med experter. Arbetet består på ett eller annat sätt av utformning av text. Processerna är långa och det ena utkastet efter det andra görs.

Hur påverkar ditt arbete finländarnas vardag?

- I samband med vissa lagändringar påverkar arbetet direkt och i vissa fall indirekt. Om vi till exempel reglerar försäkringsbolagens ekonomi och hur solventa de måste vara är inverkan indirekt. Ändringar i till exempel trafikförsäkringslagen påverkar direkt. Om dessa spelregler ändras och om reglerna för försäkringen av motorfordon ändras har det en direkt inverkan.

Varför vill du arbeta på SHM?

- Därför att arbetsuppgifterna är här intressanta och yrkesmässigt utmanande. En annan anledning är att det på mitt föregående arbete inträffade försäljning av en affärsverksamhet. Det var alltså en bra tidpunkt att se efter ett nytt arbete.

Hur är SHM som arbetsplats?

- De grundläggande faktorerna är i ordning. Lokalerna och läget är bra. Arbetsuppgifterna är intressanta. Grundatmosfären är också bra. Personerna är engagerade i sitt arbete.

Hur ser SHM på kombinationen av arbete och fritid?

- Redan arbetstidsredovisningen håller efter att man inte kan hänga på jobbet alla kvällar. Det att projekten är långsiktiga hjälper även att hålla fast vid egna fritidsintressen och följa planerna med familjen. Arbetet är ändå sådant att jämvikten mellan arbete och fritid lätt kan försvinna. Man kan göra hur mycket arbete som helst om man bara är riktigt ambitiös.

Vilka färdigheter och personliga egenskaper behövs i ditt arbete?

- Man måste ha bra förhandlings- och samarbetsförmåga. Man måste även kunna förstå att det är ärendena som har olika åsikt inte människorna. Här på SHM måste man göra invecklade beslut. På den privata sektorn är det ganska tydligt att företagets ledning beslutar hur verksamheten riktas. Men här på ministeriet är beslutsfattandet stelare samt mer mångfacetterat eftersom besluten påverkas av många olika berörda parter. Det typiska är också att de olika parterna har olika åsikt.

Vad är det bästa i ditt arbete?

- Innehållet i arbetet. Man känner att man utför samhälleligt viktiga uppgifter. Man får hantera intressanta uppgifter varje dag.

På andra webbplatser

Namn: Hannu Ijäs
Arbetsuppgift: Direktör för försäkringsmarknadsenheten
Utbildning: juris kandidat, vicehäradshövding
Anställningens längd vid SHM: sedan den 1 februari 2013
Tidigare arbetserfarenhet: Tryg Forsikring, filial i Finland/Nordea skadeförsäkring, Finska försäkringsbolagens centralförbund, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, Försäkringsdomstolen