Anne-Sofie: Svenskspråkig informatör

Anne-Sofie Pesola.Anne-Sofie Pesola bytte från redaktör till informatör. Som informatör är hon fascinerad av arbetets betydelse: den egna insatsen syns i det finländska samhället. Enligt Pesola är det självständiga arbetet och det långsiktiga perspektivet i uppgifterna ett plus.

Vad betyder ditt arbete i praktiken?

- Jag skriver nyhetsbrev på finska, svenska och engelska. Jag upprätthåller webbplatserna på svenska och engelska. Jag är även ansvarig informatör för den internationella enheten. Då är arbetet är kopplat till ordförandeskapsperioderna i olika samarbetsorgan såsom i det Nordiska ministerrådet och den Nordliga dimensionen. I slutet av år 2013 ordnade jag presskonferensen för den Nordliga dimensionen. Dessutom håller jag kontakt med SHM:s tjänstemän som arbetar utomlands.

Hur påverkar ditt arbete finländarnas vardag?

- Delvis naturligtvis genom att social- och hälsovårdsbranschen påverkar alla människor. Mitt eget arbete påverkar genom att jag är som en länk mellan ministeriet och människorna i samband med informationsförmedling. Utgångspunkten är att jag får till exempel en lagtext som tjänstemännen sammanställt eller annan information som jag sedan för vidare i en begriplig form.

Varför vill du arbeta på SHM?

- Jag har studerat kommunikation och arbetat som redaktör. Jag har alltid varit intresserad av informatörens arbete eftersom de olika processerna inom kommunikation är så omfattande.

Hur är SHM som arbetsplats?

- Jag har trivts över förväntan. Ursprungligen trodde jag att medelåldern på ministeriet skulle vara högre än vad den är. I kommunikationsenheten är medelåldern antagligen lägre än i många andra enheter. Jag har även fått en grundlig introduktion. Jag har fått göra mitt arbete utan press, det vill säga jag har inte överösts med stora förväntningar direkt från första dagen. Arbetskamraterna är lättillgängliga. Det är lätt att be om hjälp.

Hur ser SHM på kombinationen av arbete och fritid?

- Om jag jämför ministeriets arbetstider med dem på mina tidigare arbetsplatser som nyhets- och radioredaktör innebär ministeriets kontorstider en bättre rutin jämfört med redaktörens skiftarbete. Då får man också mer ut av fritiden.

Vilka färdigheter och personliga egenskaper behövs i ditt arbete?

- Man måste kunna språk. Det är bra att vara utåtriktad och man måste vara stresstålig eftersom det ibland kommer brådskande arbetsuppgifter. Där har jag nytta av min bakgrund som redaktör. Jag har även nytta av att jag som redaktör var tvungen att komma överens med olika typer av människor eftersom jag gjorde reportage inom många olika områden. På samma gång har det varit svårt att vänja sig vid ministeriets arbetsuppgifter med längre tidsperspektiv eftersom man som redaktör påbörjar ett nytt reportage varje dag.

Vad är det bästa i ditt arbete?

- Nu får jag göra arbete med längre perspektiv än tidigare då jag arbetade som redaktör. Jag har alltså mer tid att fördjupa mig i bakgrund och faktorer. Arbetet är självständigt och den egna insatsen syns både vid planeringen av kommunikationen och vid genomförandet.

Information

Namn: Anne-Sofie Pesola
Arbetsuppgift: Informatör, svenskspråkig och internationell kommunikation (två års vikariat)
Utbildning: Politices magister (kommunikation, sociologi)
Anställningens längd vid SHM: vid ministeriet sedan september 2013
Tidigare arbetserfarenhet: Redaktör vid YLE och FNB.