Lukt- och smakfel som orsakats av vattenledningar i plast

Nya vattenledningar i plast (PEX-plaströr) som används i byggnader har ställvis lett till avvikande lukt och smak i hushållsvattnet. Det har kommit in enstaka anmälningar om lukt- och smakfel från olika håll i Finland. Observationerna har gjorts i nya eller nyligen rörrenoverade byggnader.

Läget över förekomsten av lukt- och smakfel kartläggs

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunernas hälsoskyddsmyndigheter om information och mätresultat i de fall där kommunerna fått vetskap om fastigheter där PEX-plaströr misstänks ha orsakat lukt- eller smakfel.
Ett sammandrag sammanställs på basis av de här uppgifterna. Sammandraget publiceras i slutet av augusti.

Den tekniska nivån på PEX-rören har utretts

Till följd av observationerna om lukt- och smakfel i hushållsvattnet har miljöministeriet låtit VTT Expert Service Oy göra en utredning, och resultaten av utredningen visar att vissa partier av PEX-plaströr, tillverkade av två olika tillverkare, inte når upp till den tekniska nivå som krävs. Avvikelser har noterats i följande produktpartier:

Altech PEX-A -25M (Sani) LVI nr.: 2012452 (rörstorlek 15 mm x 2,5 mm)
Wirsbo-PEX NKB 100m ART 1033879 14-3-7 107 29 2921 (rörstorlek 15 mm x 2,5 mm)

Miljöministeriet har underrättat produkttillverkarna i fråga. Produkternas tillverkare svarar för att produkterna är säkra och sunda.

Hushållsvattnet måste vara tryggt för hälsan

Det finns en kvalitetsrekommendation i lagstiftningen angående lukt och smak av hushållsvatten. Enligt rekommendationen måste vattnets lukt och smak kunna godkännas av användarna, och det får inte innehålla ovanliga förändringar.
Om vattnet har en främmande lukt eller smak, så måste kommunens hälsoskyddsmyndigheter utreda om vattenanvändningen innebär en hälsorisk.
Vattenledningsmaterial ger alltid ifrån sig en liten mängd orenheter i vattnet. Man vet att det från PEX-plaströr löses upp föreningar i vattnet som lätt kan upptäckas med lukt- och smaksinnet, men orsakar trots det inte några risker för hälsan. Sådana här är exempelvis MTBE och TBA.