Metoder för stödd sysselsättning

Genom programmet för arbetsförmåga utvecklar man arbetsträning med stödd sysselsättning. Den ska basera sig på kvalitetskriterier och stödja partiellt arbetsföras sysselsättning. Målet för modellen är att arbetssökande ska sysselsättas i normalt lönearbete på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av en personlig arbetstränare. Arbetsträningen och rehabiliteringen ska i huvudsak ske i samband med arbetet.

Genom programmet utvecklar man också en servicestig för socialvården som ska stödja sysselsättningen. Enligt modellen ska man utveckla sådana socialvårdsåtgärder som förbättrar möjligheterna att få ett jobb samt bedömningarna av servicebehov och servicehandledningen. I den nya modellen beaktar man de olika förvaltningsgränser som verksamheten sträcker sig över och de lagar och föreskrifter som reglerar verksamheten. Syftet är att stärka socialvårdstjänsternas koppling till tjänsterna för arbets- och funktionsförmågan och att stärka kontaktytorna mellan sysselsättningstjänsterna och socialvårdstjänsterna.

Social- och hälsovårdsministeriet utvecklar en underleverantörmodell där kunderna får delta i de externa aktörernas arbete tillsammans med en egen handledare. Enligt modellen ansvarar tjänsteanordnaren för arbetshandledningen, och arbetet utförs antingen individuellt eller i grupp.

Metoderna utvecklas och prövas genom regionala projekt innan de integreras i välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster för främjande av sysselsättningen.

Mer information