Manifest om psykisk hälsa i arbetslivet

I de långsiktiga målen för stödjandet av psykisk hälsa betonas det förebyggande stödjandet av arbetsförmågan på kollektiv nivå i de dagliga rutinerna på arbetsplatserna. Vid förändring förstår man att god psykisk hälsa bland de anställda är en framgångsfaktor i ett arbetsliv under ständig förändring och att det är nödvändigt att stärka den genom att utveckla arbetet och förebygga problem.

Programmet har publicerat ett manifest om psykisk hälsa, som ett stort antal aktörer i det finländska arbetslivet har ställt sig bakom.