LAPE-akademins värdegrund

LAPE-akademins värdegrund baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. I enlighet med den främjar vi

  • jämlikhet för barn, unga och familjer
  • barns, ungas och föräldrars delaktighet och möjligheter att påverka
  • prioritering av barnets bästa vid beslutsfattande
  • barns övergripande välfärd och varje barns möjlighet att utvecklas som individ och nå sin fulla potential.

Utgångspunkter vid ledning av barns och ungas välfärd och lärande:

  • barn och unga växer i mänskliga relationer och olika grupper och sammanhang
  • ett välmående barn lär sig och växer: när familjen mår bra, mår också barnet bra
  • ett gott bemötande och interaktion skapar tillit
  • vi ger rätt stöd i rätt tid i barnens, ungdomarnas och familjernas vardag
  • vi flyttar fokus från förvaltningen och yrkeskåren och utgår i stället mer från barnen och familjerna.

Mer information

Hanne Kalmari, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163046