FI SV

Utbildningsdagar i landskapsregionerna

På denna sida finns information om LAPE-akademins utbildningsdagar som ordnades under 2019 i de olika regionerna. 

När du klickar på ett landskaps namn hittar du information och material om tillställningarna samt länkar till inspelningar om regionernas olika evenemang. Information finns mest på finska.

I varje landskapsregion ordnades under 2019 tre utbildningsdagar inom ramen för LAPE-akademin. En del utbildningsdagar ordnades i samarbete med andra landskapsregioner.