FI SV

LAPE-akademin 2019

LAPE-akatemia -logoLAPE-akademin var en lärande- och coachningsprocess som ordnades under 2019 för att stödja ledningen av välfärden för barn, unga och familjer.

De som deltog i akademin fick färdigheter att leda framtiden i social- och hälsovårdens och bildningsväsendets gemensamma verksamhetsmiljö.

Målgruppen för LAPE-akademin omfattade ledande tjänstemän och beslutsfattare inom social- och hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet i kommuner och samkommuner, för landskapsberedare samt för ledningen i idéburna organisationer och församlingar. Under 2019 ordnades i varje landskap tre utbildningsdagar med uppgifter att utföra mellan utbildningsdagarna.

LAPE-akademin leddes från riksnivå. Bakom akademin stod social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet med stöd från Utbildningsstyrelsen. I planeringen deltog även Kommunförbundet. Inlärningsprocessen leddes och stöddes på riksnivå, men var skräddarsydd för de olika regionerna. LAPE-förändringsagenterna och kommunagenterna svarade för de praktiska arrangemangen i sina egna regioner.

Mer information