FI SV

Interprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandling

Mer information

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU