Lagstiftning om rusmedelsarbete

Lagen om missbrukarvård innehåller bestämmelser om tjänster för missbrukare. Lagen förpliktar kommunerna att ordna missbrukarvård som till sitt innehåll och sin kvalitet motsvarar de behov som förekommer i kommunen. Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet förpliktar å sin sida kommunens olika förvaltningar att tillsammans satsa på förebyggande missbrukarvård.

Missbrukarvården och klientens ställning styrs delvis också av övriga lagar.