Vanliga frågor om reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

Frågorna och svaren baserar sig på den regeringsproposition som överlämnades till riksdagen den 27 september 2018.

Mer information