Kolumner om reform av den sociala tryggheten

 

Pasi Moisio: Kommittén för social trygghet inleder sitt arbete genom att ta itu med problemen med den sociala trygghetens komplexitet

17.9.2020 15.38
SHM
Pasi Moisio
Den kommitté för social trygghet som inledde sitt arbete våren 2020 kommer först att fastställa vilka problem med den sociala tryggheten det är man söker lösningar på. Redan före sommarsemestrarna tog kommittén fram fyra centrala problemområden inom den sociala tryggheten: 1) den sociala trygghetens komplexitet, 2) kombinerandet av förvärvsarbete och social trygghet, 3) minimiskydd, grundskydd och boende samt 4) samordning av tjänster och förmåner.

Pasi Moisio: Öppen kunskapsbas möjliggör transparent och forskningsbaserat kommittéarbete

5.6.2020 8.30
SHM
Pasi Moisio
Enligt principerna för kommittén för social trygghet ska alla kommittédeltagarna ha tillgång till samma information om den sociala tryggheten. På så sätt sker beredningen av reformen och besluten gällande den på lika grunder. Vi vill att alla andra finländare också ska kunna följa och bedöma beredningen och beslutsfattandet i reformen utifrån samma information. Det är möjligt endast med en gemensam och öppen kunskapsbas.

Pasi Moisio: Medlemmarna i den parlamentariska kommittén för social trygghet har gemensamma åsikter om problemen med den sociala tryggheten

20.5.2020 9.43
SHM
Pasi Moisio
Den kommitté som bereder reformen av den sociala tryggheten har inlett sitt arbete med att kartlägga problemen med den sociala tryggheten. De parlamentariska ledamöterna i kommittén har lämnat in sina preliminära synpunkter på de centrala problemen med den sociala tryggheten, problem som kommittén ska söka lösningar på. Än så länge försöker vi alltså inte lösa problemen, utan definiera de problem som ska lösas.

Pasi Moisio: Kommittén för social trygghet börjar med den viktigaste frågan

7.5.2020 11.13
SHM
Kuvassa Pasi Moisio
Kommittén för social trygghet har inlett arbetet med dess kanske viktigaste uppgift, nämligen att definiera problemen i reformen av den sociala tryggheten.

Minister Pekonen och forskningsprofessor Moisio: Reformen av den sociala tryggheten drar nytta av kommittéarbete

20.2.2020 10.36
SHM
Ministeri Pekonen ja tutkimusprofessori Moisio puolikuvissa kasvot kohti kameraa.
Kommittéarbete belyser fakta och lyfter också fram konflikter. Att presentera olika slags synvinklar och värderingar är ett arbetssätt som också kan fungera som modell för andra former av samhällsdiskussion.