Målet för jämställdhetspolitiken är jämställdhet

Jämställdhet eftersträvas och genomförs med en rad åtgärder som tillsammans bildar jämställdhetspolitiken i Finland.

Förverkligandet av jämställdhet förutsätter aktivt främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön, även när andra diskrimineringsgrunder är involverade, såsom ålder eller etnicitet.

Tyngdpunkterna i jämställdhetspolitiken baserar sig på jämställdhetslagen, redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män som godkändes år 2010 och regeringens riktlinjer. Samtliga ministerier deltar i arbetet, och arbetet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram

Regeringen har förbundit sig att främja jämställdhet i allt beslutsfattande.

Regeringens centrala åtgärder för främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön har samlats i regeringens jämställdhetsprogram 2020-2023.

Redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män

Regeringen antog år 2010 en redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män. Riktlinjerna i redogörelsen sträcker sig till år 2020.

Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar nästa redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män till riksdagen före utgången av år 2021. En interimsrapport om hur genomförandet av den nuvarande redogörelsen har framskridit publicerades i början av 2017. Beredningen av statsrådets redogörelse om den nya jämställdhetspolitiken inleddes i slutet av 2020.