Myndigheternas skyldighet att främja jämställdheten

Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är samtliga myndigheter skyldiga att främja jämställdheten. Målet är att främja jämställdheten på ett systematiskt och målinriktat sätt hos både staten och kommunerna.

Myndigheterna ska överväga hur arbetet bäst kan organiseras vid varje organ. Det är fråga om förändring av verksamhetssätten, och organisationens ledning är i detta avseende i nyckelställning.

Varje tjänsteman har ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete

Det är en uppgift för varje enskild tjänsteman att främja jämställdheten. Jämställdhetsperspektivet, dvs. hur en fråga berör kvinnor och män, ska ingå som ett granskningsperspektiv i allt beredningsarbete.

Koordinering och stöd vid jämställdhetsenheten

Regeringens jämställdhetspolitik verkställs och samordnas av jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet. Enheten stöder också integreringen av jämställdhetsperspektivet inom hela statsförvaltningen.

Enheten koordinerar regeringens jämställdhetsprogram, i vilken ingår jämställdhetsåtgärder som förpliktar ministerierna. Genomförandet och uppföljningen av programmet säkerställs av en tvärministeriell arbetsgrupp, som fungerar som en kommunikationskanal för integreringen av jämställdhetsperspektivet mellan ministerierna och jämställdhetsenheten.  

Ministerierna har jämställdhetsarbetsgrupper

Regeringens jämställdhetsplan förpliktar varje ministerium att sätta upp en jämställdhetsarbetsgrupp som planerar och stöder integreringen av jämställdhetsperspektivet i ministeriets funktioner.