FI SV EN

EU-ordförandeskapet

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsländerna med sex månaders intervall enligt en fast ordningsföljd. Tre på varandra följande ordförandeländer bildar en s.k. trio, vilket möjliggör ett mera långsiktigt arbete. Ordförandelandet har två huvudsakliga uppgifter: att planera och leda rådets och dess beredande organs möten och att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Finlands tredje ordförandeskap i EU inleds den 1 juli 2019. Inom social- och hälsovårdsministeriets sektor innebär detta ansvar för att leda arbetet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (TSTK) och i dess förberedande arbetsgrupper tillsammans med arbets- och näringsministeriet. I Helsingfors ordnas också möten på tjänstemannanivå kring teman som är viktiga för social- och hälsovårdsministeriet.

Evenemang inom SHM:s förvaltningsområde under ordförandeskapet

Mer information