Mer information

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163492  


Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163460