Individens och familjens utkomst i coronavirusläget

På denna sida sammanställs alla social- och hälsovårdsministeriets meddelanden, nyheter, beslut, myndighetsanvisningar och rekommendationer om utkomst under undantagssituationen. Sidan uppdateras i takt med att ny information publiceras. 

Frågor och svar