Individens och familjens utkomst i coronavirusläget

På denna sida sammanställs alla social- och hälsovårdsministeriets meddelanden, nyheter, beslut, myndighetsanvisningar och rekommendationer om utkomst under undantagssituationen. Sidan uppdateras i takt med att ny information publiceras. 

Folkpensionsanstalten och den egna arbetslöshetskassan ger råd till personer som hotas av permittering eller till dem vars arbete upphör eller minskar av någon annan orsak. Också Arbetslöshetskassornas samorganisation (TYJ) samlar information på sina sidor.

Pressmeddelanden och nyheter

Frågor och svar