Individens och familjens utkomst i coronavirusläget

 

Regeringen fastställde den 16 mars 2020 att det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronaepidemin. Undantagsförhållandena inverkar också på många sätt på människors utkomst. 

Regeringen har som mål att stärka ställningen för dem som behöver ekonomiskt stöd i en situation där många har blivit arbetslösa eller permitterade. 

Regeringen rekommenderar karantänliknande förhållanden för att bromsa epidemins spridning.  Att frivilligt befinna sig i karantänliknande förhållanden ger dock inte automatiskt rätt till ersättningar.

På denna sida sammanställs alla social- och hälsovårdsministeriets meddelanden, nyheter, beslut, myndighetsanvisningar och rekommendationer om utkomst under undantagssituationen. Sidan uppdateras i takt med att ny information publiceras. 

Folkpensionsanstalten och den egna arbetslöshetskassan ger råd till personer som hotas av permittering eller till dem vars arbete upphör eller minskar av någon annan orsak. Också Arbetslöshetskassornas samorganisation (TYJ) samlar information på sina sidor.

Pressmeddelanden och nyheter

Frågor och svar