Hyteairo Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden

Identifieringsbild för Hyteairo-projektet Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden (#hyteairo) stöder och påskyndar utnyttjandet av artificiell intelligens och robotik. Hyteairo är ett gemensamt program för alla parter för att hålla kontakt samt för utvecklande.

Målet med programmet för välfärd AiRo är att:

  • påskynda utnyttjandet av artificiell intelligens och robotik i tjänster och verksamhetsprocesser inom välfärdssektorn
  • utreda och avlägsna hinder och skapa förutsättningar för utvecklande och användning av artificiell intelligens och robotik inom välfärdssektorn
  • främja affärsverksamheten för AiRo-tekniker i Finland och exporten inom sektorn.

Programmets prioriterade områden är:

  • hemmaboende
  • vård och logistik i sjukhusmiljö
  • läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning
  • hälsovägledning och rehabilitering
  • analytik.

Broschyr om programmet Hyteairo (publicerad 24.8.2018 på finska)

Kom med i nätverket!

Anmäl dig:

Planerare Katja Pulli, Institutet för hälsa och välfärd, fö[email protected], tfn. 029 524 7663

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA 0295163139  

Aktuellt

Artificiell intelligens och robotik förbättrar människornas välfärd – Programmet Hyteairo påskyndar genomförandet

24.8.2018 14.58

Robotar och artificiell intelligens hjälper människan att leva hälsosamt, tillfriskna från sjukdomar, bo självständigt och tryggt i sina hem samt snabbt återhämta sig och återfå funktions- och arbetsförmågan.


Finland blir ett ledande land inom hälsoteknologi

30.9.2016 9.22

Hyteairo-ohjelma - julkaisut