Hyteairo Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden

Syftet med programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden, det s.k. #hyteairo-programmet (23.8.2016 - 31.12.2021), var att stödja och påskynda användningen av artificiell intelligens och robotik i välfärdstjänsterna.   

Målet med programmet för välfärd AiRo var att:

  • påskynda utnyttjandet av artificiell intelligens och robotik i tjänster och verksamhetsprocesser inom välfärdssektorn
  • utreda och avlägsna hinder och skapa förutsättningar för utvecklande och användning av artificiell intelligens och robotik inom välfärdssektorn
  • främja affärsverksamheten för AiRo-tekniker i Finland och exporten inom sektorn.

Prioriteringarna i programmet:

  • Möjligheterna att bo hemma (KATI-programmet)
  • Dialogrobotar i kundservicen
  • Artificiell intelligens för analytik

Åtgärder som främjat programmet:

  • Nätverkssamarbete
  • Kompetensutveckling
  • Bedömning av konsekvenser och genomslag
  • Internationellt samarbete

Broschyr om programmet Hyteairo (publicerad 24.8.2018 på finska)

Slutrapport om Hyteairo-programmet (på finska)

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA 0295163139  

Aktuellt

För utnyttjande av artificiell intelligens och robotteknik inom social- och hälsovård behövs gemensamma förfaranden

26.4.2022 12.39

Artificiell intelligens och robotteknik skulle kunna användas mera i rutinuppgifter inom social- och hälsovården så att personalen skulle få mera tid för kundbemötandet. För att bedöma effekterna och resultaten av produkter och tjänster behövs det dock gemensamma förfaranden. 


Artificiell intelligens och robotik förbättrar människornas välfärd – Programmet Hyteairo påskyndar genomförandet

24.8.2018 14.58

Finland blir ett ledande land inom hälsoteknologi

30.9.2016 9.22

Hyteairo-ohjelma - julkaisut