Vammaispolitiikka

Vammaispolitiikka - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi vammaispolitiikkaa. Sen toteuttaminen on kuitenkin kaikkien hallinnonalojen vastuulla.

Vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus

  • yhdenvertaisuuteen
  • osallisuuteen ja syrjimättömyyteen
  • tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Vammaispolitiikan lähtökohtana perus- ja ihmisoikeudet

Vammaispolitiikan lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin. Suomi on myös sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa.

Maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Suomi on ratifioinut sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan.

Sopimuksen osapuolet allekirjoittaneet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille.

Suomessa on julkaistu YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma. Sillä toimeenpannaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta edistää vammaisten oikeuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Neuvottelukunta korvaa aiemmin toimineen valtakunnallisen vammaisneuvoston. Muutos liittyy vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen toimeenpanoon Suomessa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.

Vammaisten henkilöiden palvelujen kehittäminen ja toimeentulon turvaaminen

STM vastaa myös vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä sekä toimeentulon turvaamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edistää tutkimus- ja kehittämistyöllään vammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä ja kehittää palveluita. 

EU:n  ja Euroopan neuvoston vammaispolitiikka

Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista jäsenvaltioidensa toiminnassa.

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) otetaan Suomessa käyttöön vuoden 2018 keväällä. EU:n Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa. Vammaiskortti on vapaaehtoinen eikä sillä saa sosiaalietuuksia.

Mer information

Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163588  


Tea Hoffrén, Specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163220  


Merja Heikkonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163203