Vanliga frågor om hälso- och sjukvården för papperslösa

Regeringen har lämnat riksdagen en proposition med förslag som förtydligar lagstiftningen om hälso- och sjukvård för personer som är papperslösa eller i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. 

På den här sidan har vi samlat frågor och svar om regeringspropositionen som överlämnades den 4 august.