Beredskapen för coronaviruset - Nu råder undantagsförhållanden i Finland

3.4.2020 8.00

Regeringen har 16.3.2020 konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion.

Social- och hälsovårdsministeriet ger i coronavirusläget myndighetsanvisningar som gäller social- och hälsovården bland annat till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken. På statsrådets webbplats har man samlat den information som olika ministerier sammanställt om coronaviruset.