Beredskapen för coronaviruset - Nu råder undantagsförhållanden i Finland

31.3.2020 10.00

Regeringen har 16.3.2020 konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion.

Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 11 mars 2020 att coronaviruset klassas som en pandemi.

Bland annat kommunerna, sjukvårdsdistrikten, regionförvaltningsverken och Valvira har fått preciserade anvisningar för beredskapen.

I hamnarna och på flygplatserna har det öppnats infopunkter för dem som anländer till Finland.

På länkar nedan har vi samlat alla material om coronaviruset: