Högnivåkonferens om välfärdsekonomi

16.9.2019 17.58
Högnivåkonferens om välfärdsekonomi

Finland vill hos EU:s beslutsfattare skapa en större förståelse för att välfärdspolitik och ekonomisk politik ska behandlas tillsammans. På konferensen om välfärdsekonomi i Helsingfors den 18–19 september diskuteras detta tema. Välfärdsekonomi hör till huvudteman under Finlands EU-ordförandeskap, och konferensen är ett av de huvudevenemang som social- och hälsovårdsministeriet ordnar under ordförandeskapet.

Videoupptagning av konferensen: High-Level Conference on the Economy of Wellbeing